Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Zakończony
24.11.2022
19:30
964
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Jak pracować z uczniem z afazją?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Z jakimi trudnościami borykają się uczniowie z afazją? Jak wspierać ich rozwój i efektywnie z nimi pracować? Weź udział w webinarze, by poznać nowe możliwości działań w ramach indywidualizacji pracy z uczniem z afazją.

Niedokształcenie mowy o typie afazji to rozwojowe zaburzenie językowe wszystkich podsystemów języka i czynności mowy. W znaczący sposób wpływa ono na pozostałe sfery funkcjonowania ucznia, często utrudniając mu nabywanie podstawowych umiejętności, technik szkolnych. Odpowiednia organizacja pracy, dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów jest zatem zabiegiem niezbędnym, umożliwiającym im indywidualny rozwój.

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzona odpowiednio do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwia osiągnięcie sukcesu w zakresie jego nauczania. Jak tego dokonać? W jakich obszarach możemy indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z afazją? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz podczas webinaru.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • uzyskasz informacje na temat trudności, z jakimi borykają się uczniowie z afazją
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania stosownie do rozpoznanych u ucznia potrzeb
19:30
20:00
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - potrzeby edukacyjne i rozwojowe
20:30
Indywidualizacja pracy z uczniem z afazją - przykłady działań
21:00
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.