Unia Europejska
Promocja! Dostęp na rok -54%
Zakończony
30.08.2022
19:30
1913
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

IPET krok po kroku – kiedy, dla kogo i jak go napisać?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Co powinien zawierać IPET? Kto i w jakim czasie powinien go opracować? Dlaczego jego przygotowanie jest tak ważne? Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy, by zdobyć komplet niezbędnych informacji na temat sporządzania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

IPET to dokument określający zasady pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnicząc w webinarze poznasz pełną procedurę jego opracowania: prowadząca wyjaśni, dla kogo przeznaczony jest IPET, kto wchodzi w skład zespołu opracowującego program i jakie treści powinien on zawierać. Poznasz formy i metody pracy, a także ustalenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami i instytucjami. Podczas szkolenia poznasz także ramy czasowe prac nad dokumentem IPET.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • poznasz teoretyczne założenia i zasady konstruowania IPET
  • uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie prawidłowego konstruowania IPET
19:30
19:40
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
20:00
IPET - założenia teoretyczne
20:30
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
21:00
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.