Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Zakończony
11.06.2024
17:30
576

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku - jak zrobić to dobrze

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Otrzymasz gotowe wzory dokumentów
17:30
17:52
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
18:15
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
18:37
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
19:00
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.