Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Zakończony
26.09.2023
19:30
1506

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce - jak zrobić to dobrze

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Z jakimi trudnościami borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności? Jak indywidualizować proces ich nauczania? Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy i zyskaj praktyczną wiedzę w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.

Zadaniem współczesnej szkoły jest dostosowanie procesu kształcenia do rozpoznanych u ucznia potrzeb. Podczas szkolenia prowadząca opowie, jak powinna wyglądać organizacja pracy i jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, by umożliwić im optymalny rozwój.

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, dostosowana odpowiednio do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki w zakresie jego nauczania. W przypadku kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są do opracowania stosownej dokumentacji - WOPFU i IPET - oraz zaplanować przebieg zajęć w klasie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów.

Jak tego dokonać? W jakich obszarach można indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z określonym rodzajem niepełnosprawności? Uczestnicząc w szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na każde z wymienionych pytań.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • poznasz trudności, z jakimi borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania stosowanie do zdiagnozowanej u ucznia niepełnosprawności
19:30
19:50
Indywidualizacja w teorii i praktyce.
20:10
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
20:30
Indywidualizacja nauczania – przykłady działań w zależności od rozpoznanych potrzeb.
20:50
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia.
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.