Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Zakończony
11.04.2022
18:00
713
Waldemar Borowski
W. Borowski
Konferencja

Dokumentacja w pracy nauczyciela - co musisz wypełnić by być w zgodzie z przepisami

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jaka dokumentacja w pracy nauczyciela jest obowiązkowa? Jak dokumentować przebieg nauczania? Jakie akty prawne należy znać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie webinaru Waldemara Borowskiego.

Podczas szkolenia prowadzący przedstawi obowiązujące przepisy prawa w zakresie dokumentowania pracy nauczyciela – pedagogicznej i wychowawczej. Zaprezentuje także rodzaje dokumentacji obowiązkowej dla nauczyciela i inne sposoby dokumentowania swojej pracy z dzieckiem/uczniem:

 • Dziennik lekcyjny, dziennik zajęć

 • Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

 • Diagnozy rozwoju dziecka

 • Konspekty zajęć

 • Dokumentacja szkolna – księga uczniów, arkusz ocen, dzienniki zajęć specjalistycznych

 • Dokumentacja nauczyciela/zespołu nauczycieli - WOPFU , IPET i inne

 • „Teczka wychowawcy klasowego”

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli i innych specjalistów pracujących w edukacji.

 • Szkolenie jest częścią dwudniowej konferencji "Dokumentacja nauczyciela i specjalisty w szkole".

 • Po zakończeniu webinaru jego uczestnicy w ramach oferty specjalnej będą mogli zakupić: zaświadczenie MEiN, wideo i prezentację ze szkolenia oraz materiały dodatkowe: przykładowe wzory dokumentów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz podstawowe akty prawne dotyczące dokumentacji pracy nauczyciela
 • Dowiesz się, jaka dokumentacja pracy nauczyciela jest obowiązkowa
 • Zweryfikujesz wiedzę w zakresie dokumentowania przebiegu nauczania
 • Poznasz inne sposoby i wzory dokumentowania pracy nauczyciela
18:00
18:10
Przepisy prawa dotyczące dokumentowania pracy nauczyciela
18:20
Obowiązki nauczyciela w prawie oświatowym
18:40
Dokumentacja obowiązkowa
19:00
Inna dokumentacja
19:10
Wzory dokumentów przydatne w pracy nauczyciela

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.