Koszyk

Twój koszyk jest na razie pusty.

Konferencja

Dokumentacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Darmowy
Zakończony

Jak tworzyć dokumentację dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?Jak zbierać dane o uczniu potrzebne do WOPFU i jak opracować WOPFU wykorzystaniem zebranych danych?Jak skonstruować IPET na podstawie WOPFU? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznasz podczas webinaru Anny Bielak-Bajdy.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat organizacji dokumentacji w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Ponadto, dowiesz się jakie inne dokumenty warto posiadać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze SPE (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów, pedagogów szkolnych.

  • Szkolenie jest częścią dwudniowej konferencji "Dokumentacja nauczyciela i specjalisty w szkole".

  • Po zakończeniu webinaru jego uczestnicy w ramach oferty specjalnej będą mogli zakupić: zaświadczenie MEN, wideo i prezentację ze szkolenia oraz materiały dodatkowe: przykładowe wzory IPET i WOPFU, tabelę z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontrakty, ewaluację skuteczności działań.

  • Poznasz podstawowe akty prawne dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Dowiesz się jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanej u niego niepełnosprawności

  • Poznasz procedurę tworzenia IPET

  • Uzyskasz praktyczną wiedzę jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU

  • Uzyskasz informację, jakie inne dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

19:30
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
19:40
WOPFU I IPET - założenia teoretyczne
19:50
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów
20:00
Zespół ds. WOPFU, IPET - skład, zadania i obowiązki
20:10
WOPFU - źródła informacji o uczniu, zbieranie danych
20:20
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
20:30
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
20:40
Współpraca z rodzicami ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ucznia z opinią z PPP – wzory dokumentów
20:50

Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej

webinars.show