Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Zakończony
17.10.2022
17:30
733
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Dokumentacja dotycząca kształcenia specjalnego ucznia ze spektrum autyzmu

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Uczestnicząc w webinarze Anny Bielak-Bajdy uporządkujesz i uaktualnisz wiedzę na temat prowadzenia dokumentacji w zakresie kształcenia specjalnego ucznia ze spektrum autyzmu.

W wyniku realizacji idei edukacji włączającej w polskim systemie oświaty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią coraz liczniejszą grupę uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wskazują na konieczność objęcia ich adekwatną do rozpoznanych potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się, jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien on zawierać oraz w jaki sposób opracować WOPFU. Prowadząca wyjaśni ponadto, jakie dokumenty warto posiadać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów objętych kształceniem specjalnym (m.in. tabele zbiorcze, karty informacyjne, programy zajęć rewalidacyjnych, kontrakty, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, specjalistów i innych zainteresowanych osób.

Webinar jest częścią czterodniowej konferencji online Uczeń ze spektrum autyzmu, która odbędzie się 17.10, 18.10, 24.10 i 25.10. Zapraszamy na pozostałe tematy:

W jaki sposób rozmawiać z rodzicami uczniów ze spektrum autyzmu, by budować z nimi dobre relacje?

Zaburzenia integracji sensorycznej u uczniów ze spektrum autyzmu - jak je rozpoznać i jak pracować z dzieckiem?

10 pomysłów na efektywną pracę z uczniem ze spektrum autyzmu

Seksualność dzieci i nastolatków ze spektrum autyzmu

Dojrzewanie nastolatków z Zespołem Aspergera - zobacz, na co powinieneś się przygotować

Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?

Trudne i specyficzne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • poznasz obowiązki nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego w zakresie dokumentacji
  • uaktualnisz i pogłębisz posiadaną wiedzę na temat poprawnego konstruowania IPET i WOPFU dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
17:30
17:48
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym
18:06
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów
18:24
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
18:42
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
19:00
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.