Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
22.03.2023
17:30
924
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda
Dzieci z SPE

Ćwiczenia lewopółkulowe w pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia

Czym są ćwiczenia lewopółkulowe i jak je stosować w codziennej praktyce terapeutycznej? Jakie są różnice między ćwiczeniami lewopółkulowymi i prawopółkulowymi w terapii dziecka? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Współczesne badania neurobiologiczne dostarczają nauczycielom-terapeutom wielu informacji na temat tego, jak planować postępowanie terapeutyczne w stosunku do dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, by przyniosło ono oczekiwane rezultaty. Neuroplastyczność mózgu rozumiana jako zdolność do trwałej zmiany odpowiedzi neuronalnych pod wpływem uczenia się daje szansę na uzyskanie znaczącej poprawy w zakresie funkcjonowania poznawczego dzieci objętych terapią. Ćwiczenia lewopółkulowe odgrywają znaczącą rolę w rozwijaniu kompetencji językowych dziecka, myślenia analitycznego, logicznego, dlatego są one tak ważne w terapii dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, są ważnym narzędziem do jego rozwoju.

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie znaczenia ma rozwój poszczególnych półkul dla rozwoju dziecka. Prowadząca omówi różnice między ćwiczeniami lewopółkulowymi i prawopółkulowymi i powie, jak stosować ćwiczenia lewopółkulowe z codziennej praktyce terapeutycznej.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, terapeutów.

Co zyskujesz?

  • Uzyskasz wiedzę na temat diagnozy funkcji poznawczych dziecka
  • Dowiesz się, jakie znaczenie ma rozwój poszczególnych półkul dla rozwoju dziecka
  • Uzyskasz wiedzę, co to są ćwiczenia lewopółkulowe i jak je stosować w codziennej praktyce terapeutycznej
  • Poznasz różnice miedzy ćwiczeniami lewopólkulowymi i prawopółkulowymi w terapii dziecka
17:30
17:50
Teoria neurobiologiczna w praktyce.
18:10
Diagnoza funkcji poznawczych dziecka w terapii dziecka.
18:30
Prawa i lewa półkula mózgowa – ich znaczenie w procesie uczenia się.
19:00
Ćwiczenia lewopółkulowe, a prawopółkulowe w pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.