Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Zakończony
20.09.2023
17:30
791

ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z najnowszymi przepisami – kogo obejmuje, kto jej udziela i jakie ma formy?

Po szkoleniu możesz nabyć:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie akty prawne regulują kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, uzyskasz informację na temat tego,

 • jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w praktyce

 • jakie dokumenty warto posiadać (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty, ewaluacja efektywności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

 • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
 • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

 • Poznasz podstawowe akty prawne regulujące kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dowiesz się jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb
 • Poznasz procedurę tworzenia WOPFU i IPET
 • Uzyskasz informację jakie dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
17:30
17:45
Analiza aktów prawnych regulujących kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
18:00
Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce
18:15
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce - omówienie wzorów dokumentów
18:30
WOPFU I IPET – najważniejsze informacje
19:00
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.