Unia Europejska
Wszystkie szkolenia za darmo!
Zakończony
13.04.2023
11:30

Ocena pracy nauczycieli, pracowników. Rola i zadania dyrektora.

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
W ofercie dla szkół

Ocena pracy nauczyciela jest jednym z obowiązków dyrektora. Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, a także Karty Nauczyciela i zapisów Prawa oświatowego.

Kiedy należy dokonać oceny pracy nauczyciela? Co podlega ocenie? Jakie dokumenty należy sporządzić? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie kolejnej konferencji dla dyrektorów i kadry zarządzającej.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Mazur, dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie, mentorka, trenerka, członkini Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie. Prowadząca podczas spotkania podzieli się z uczestnikami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem.

Specjalistką zaproszoną na konferencję będzie Anna Krause, ekspertka prawa oświatowego. Podczas spotkania omówi ona główne zmiany w prawie związane z oceną pracy nauczyciela. Przedstawi także zasady oceny oraz obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy.

Uczestnicy konferencji:

- otrzymają usystematyzowaną wiedzę dotyczącą oceny pracy nauczyciela,

 - dowiedzą się, jak sporządzić dokumenty związane z oceną pracy nauczyciela,

- zdobędą wiedzę na temat wymagań związanych z oceną pracy dyrektora szkoły,

- poznają podstawy prawne i wynikające z nich terminy,

- poznają obowiązki dotyczące oceny pracy nauczyciela, pracownika,

- dowiedzą się, jak formalnie sporządzić ocenę,

- uzyskają informacje na temat oceny pracy dyrektora.

Co zyskujesz?

  • otrzymasz usystematyzowaną wiedzę dotyczącą oceny pracy nauczyciela
  • nabędziesz umiejętności sporządzania dokumentów związanych z oceną pracy nauczyciela
  • zdobędzie wiedzę na temat wymagań związanych z oceną pracy dyrektora szkoły
11:30
11:50
Podstawy prawne i terminy.
12:10
Ocena pracy nauczyciela a awans zawodowy.
12:30
Formalne sporządzenie oceny.
12:50
Ocena pracy dyrektora.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja w formie podcastu
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela
Twoją konferencję poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.