Zapraszamy do dyskusji na forum
19.01.2023
11:30
Magdalena Mazur
M. Mazur

Bądź bezpieczny w szkole

W ofercie dla szkół

Jakie zasady BHP obowiązują w szkole? Jakie akty prawne określają zasady BHP w placówkach? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie konferencji poświęconej zasadom bezpieczeństwa w szkołach. Poprowadzi je Magdalena Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie. Na spotkaniu pojawi się również specjalista od zasad BHP.

Podczas spotkania Magdalena Mazur wprowadzi Cię w temat bezpieczeństwa w szkole i podzieli się własnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Uczestnicząc w konferencji:

  • poznasz podstawy prawne określające zasady BHP w placówkach

  • poznasz zakres obowiązków dyrektora w aspekcie BHP

  • dowiesz się, jakie są procedury, zadania, planowanie

  • dowiesz się, jak eliminować zagrożenia

  • dowiesz się, jak wygląda kwestia odpowiedzialności nauczyciela, pracownika, dyrektora

  • zyskasz wiedzę na temat przeglądów budynku

  • zapoznasz się z zasadami BHP w zakresie wyjść i wycieczek.

Zapraszamy!

Co zyskujesz?

  • zyskasz wiedzę z zakresu przepisów dotyczących BHP w szkole
  • dowiesz się, co podlega obowiązkowym przeglądom
  • dowiesz się, jaka jest odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w zakresie BHP
11:30
11:50
Podstawy prawne
12:10
Zakres obowiązków dyrektora
12:30
Procedury i zadania
12:50
Zagrożenia
13:10
BHP a odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli
13:30
Przeglądy budynków
13:50
Wycieczki
Twoją konferencję poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster