Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Aktualizacja
16.11.2022
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne w praktyce - zobacz jak je zaplanować, zrealizować i udokumentować

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak zaplanować, zrealizować i właściwie udokumentować zajęcia rewalidacyjne? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie webinaru dr Amelii Dziurdy-Multan.

Szkolenie poświęcone jest tematyce organizacji zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wiadomości zdobyte podczas webinaru pomogą Ci prowadzić zajęcia w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych swoich podopiecznych, w zgodności z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Prowadząca webinar omówi także zasady prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli, pedagogów i kadry zarządzającej.

Co zyskujesz?

  • wzbogacisz wiedzę dotyczącą planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • udoskonalisz umiejętność prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia
  • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące omawianego tematu w najbardziej aktualnym brzmieniu
  • usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne
Organizacja kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
Zajęcia rewalidacyjne – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć
Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej
Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Oceny

6
182
5
104
4
8
3
1
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

opowiadanie na przykladach

Olga L.

Merytoryka, odpowiadanie na pytania uczestników, szczegółowe wyjaśnienie informacji, dużo praktycznych przykładów, pozycji książkowych

Agnieszka M.

Przykłady pracy, praktyczne aspekty szkolenia

Urszula W.

KATARZYNA S.

praktyczne, konkretne ,

EWA G.