Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
22.04.2023
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Zachowania trudne u uczniów z ASD - przyczyny i strategie działania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Co leży u podłoża trudnych i specyficznych zachowań u uczniów z ASD? Jakie są skuteczne strategie radzenia sobie z nimi? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W wyniku przemian w polskim systemie oświaty (edukacja włączająca) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią coraz liczniejszą grupę uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Autyzm to zaburzenia obejmujące szerokie spektrum: wśród osób nim dotkniętych znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, że większość osób z autyzmem to jednostki o ponadprzeciętnej inteligencji, posiadające wybitne zdolności, mniej mówi się zaś o zachowaniach specyficznych i trudnych, takich jak m.in. agresja i autoagresja, które występują u prawie połowy osób dotkniętych autyzmem. Zachowania trudne u uczniów ze spektrum autyzmu są najczęściej zgłaszanym problemem przez nauczycieli.

Na szkoleniu dowiesz się, jakie czynniki leżą u podłożą zachowań trudnych, specyficznych, jak zachowania te przewidywać i jak na nie reagować.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów.

Co zyskujesz?

  • Poznasz obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Uzyskasz informacje na temat specyfiki funkcjonowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Poznasz co leży u podłoża zachowań trudnych
  • Uzyskasz informację, jak reagować na zachowania trudne i je wygaszać
Specyfika rozwojowa uczniów z autyzmem,
Zachowania trudne u osób ze spektrum autyzmu.
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a zachowania trudne.
Opis zachowania - dzienniki obserwacji.
Analiza zachowania ABC.
Strategie wygaszające trudne zachowania.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Szkolenie w formie podcastu
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
26
5
17
4
2
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

super, pomocne

Elżbieta W.

Ciekawe szkolenie , sporo pomysłów na rozwiązanie (rozstrzygnięcie )sytuacji trudnych pojawiających się w życiu szkolnym u uczniów z Asd

Marta L.

Bardzo ciekawe szkolenie wiele praktycznych uwag.

Magdalena Maria R.

wszystko, ale się spóźniłam dość mocno :)

Katarzyna S.

obie części były merytoryczna i odpowiedzi na pytania

Ilona W.