Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Praca nad emocjami, rozumieniem ich i nazywaniem to bardzo istotny element naszego życia. Ucząc dzieci już od najmłodszych lat rozpoznawać swoje emocje, dbamy o to, by wyrosły na świadomych i pewnych siebie dorosłych. W jaki sposób to zrobić? Dzięki wykorzystaniu zabawy, dramy i prac plastycznych można poruszać z dziećmi tematy dotyczące emocji i potrzeb.

Podczas webinaru, który poprowadzi dr Marta Koplejewska, uczestnicy poznają zabawy i aktywności dla najmłodszych, służące wspieraniu rozwoju ich sfery emocjonalnej. Dowiedzą się także, jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci. Na zakończenie zostaną zaprezentowane przykłady zachowań, które powinny zaniepokoić nauczyciela pracującego z dzieckiem.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców oraz terapeutów.

Co zyskujesz?

  • wiedzę co nauczyciel, terapeuta może zrobić, by wspierać rozwój emocjonalny dziecka
  • metody służącą wspieraniu sfery emocjonalnej dzieci
  • czynniki i zachowania dzieci, które powinny budzić niepokój
  • zabawy i aktywności służące wspieraniu rozwoju dzieci
Rozwój emocjonalny dzieci
Co nauczyciel, terapeuta może zrobić, by wspierać rozwój emocjonalny dziecka?
Czynniki i zachowania dzieci, które powinny budzić niepokój
Zabawy i aktywności służące wspieraniu rozwoju dzieci

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster