Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Praca nad emocjami, rozumieniem ich i nazywaniem to bardzo istotny element naszego życia. Ucząc dzieci już od najmłodszych lat rozpoznawać swoje emocje, dbamy o to, by wyrosły na świadomych i pewnych siebie dorosłych. W jaki sposób to zrobić? Dzięki wykorzystaniu zabawy, dramy i prac plastycznych można poruszać z dziećmi tematy dotyczące emocji i potrzeb.

Podczas webinaru, który poprowadzi dr Marta Koplejewska, uczestnicy poznają zabawy i aktywności dla najmłodszych, służące wspieraniu rozwoju ich sfery emocjonalnej. Dowiedzą się także, jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci. Na zakończenie zostaną zaprezentowane przykłady zachowań, które powinny zaniepokoić nauczyciela pracującego z dzieckiem.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców oraz terapeutów.

Co zyskujesz?

  • wiedzę co nauczyciel, terapeuta może zrobić, by wspierać rozwój emocjonalny dziecka
  • metody służącą wspieraniu sfery emocjonalnej dzieci
  • czynniki i zachowania dzieci, które powinny budzić niepokój
  • zabawy i aktywności służące wspieraniu rozwoju dzieci
Rozwój emocjonalny dzieci
Co nauczyciel, terapeuta może zrobić, by wspierać rozwój emocjonalny dziecka?
Czynniki i zachowania dzieci, które powinny budzić niepokój
Zabawy i aktywności służące wspieraniu rozwoju dzieci

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.