Zapraszamy do dyskusji na forum
5,5 (63)
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Zabawy sensoryczne pobudzające wyobraźnię i kreatywność uczniów

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Poznaj angażujące, pobudzające kreatywność zabawy sensoryczne do wykorzystania w żłobku, przedszkolu, szkole oraz w domu!

Zabawa to przyjemna forma spędzania czasu, towarzysząca każdemu człowiekowi na różnych etapach życia. Największą rolę odgrywa jednak w dzieciństwie - to podstawowa aktywność podejmowana przez dzieci spontanicznie. Zabawa kojarzy się z beztroską i spontanicznością, a jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa; podejmowane w jej ramach aktywności angażują wszystkie zmysły.

U dzieci z zaburzeniami SI zdarza się, że zmysły nie odbierają i przetwarzają informacji w sposób poprawny. Dostosowane do ich potrzeb zabawy stanowią skuteczne narzędzie pracy w tym obszarze. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy webinar: uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę na temat integracji sensorycznej oraz jej wszechstronnego zastosowania w codziennej zabawie z dziećmi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, studentów, rodziców dzieci z zaburzeniami SI.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jaki wpływ na zabawa na rozwój dziecka
  • zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą dostosowania rodzaju zabaw do grupy zaburzeń SI
  • zrozumiesz, na czym polega przetwarzanie sensoryczne
  • otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą zabaw usprawniających zaburzone funkcje SI
Jakie objawy świadczą o zaburzeniach integracji sensorycznej?
Co rozwój integracji sensorycznej ma wspólnego z rozwojem ruchowym i inteligencją?
Czym jest zabawa i jak wiąże się z SI?
Dlaczego moje dziecko nie lubi zabaw w piasku, brudzić się, chodzić w butach, chodzić bez butów, huśtać się...
Jak zachęcić dziecko do zabaw wspierających terapię zaburzonych funkcji?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster