Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Zabawy grafomotoryczne, które pomogą w opanowaniu nauki pisania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Pisanie to znacznie więcej, niż samo kreślenie liter – to także poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna. Umiejętność pisania jest dla dzieci dużym wyzwaniem; poza wymienionymi wyżej aspektami muszą bowiem nauczyć się także odtwarzać znaki graficzne i automatyzacji całego procesu. Przed rozpoczęciem nauki „pięknego pisania” i prawidłowego chwytu pióra lub długopisu warto rozwinąć u swoich podopiecznych zdolności manualne. Najlepsze efekty przynoszą tu ćwiczenia grafomotoryczne, którym poświęcony jest niniejszy webinar.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się, czemu służą ćwiczenia grafomotoryczne i które z nich należy stosować w kolejnych okresach rozwoju dziecka. Prowadząca szkolenie Marta Koplejewska zaprezentuje także metody treningu sprawności mięśni dłoni, które przygotują malucha do swobodnego posługiwania się narzędziami pisarskimi. Treść webinaru zainteresuje zarówno zawodowych pedagogów, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, terapeutów.

Co zyskujesz?

  • zrozumiesz zależność między sprawnością manualną a umiejętnością pisania
  • wzbogacisz swój warsztat o wiele praktycznych ćwiczeń grafomotorycznych
  • dowiesz się, jak dostosować poziom trudności ćwiczeń do wieku dziecka
Cel ćwiczeń grafomotorycznych
Rodzaje ćwiczeń grafomotorycznych
Wpływ zdolności manualnych na naukę pisania
Rodzaje ćwiczeń grafomotorycznych w zależności od wieku dziecka
Ćwiczenia praktyczne

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.