Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

W świecie dziecięcych zmysłów – Sensodydaktyka

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych (zmysłowych) mają znaczący wpływ na motorykę, sferę emocjonalną i funkcje poznawcze dziecka. Z tego względu percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa oraz sprawność motoryki dużej i małej powinny być kompleksowo rozwijane od najmłodszych lat. Wczesna diagnoza i terapia opisanych zaburzeń pomaga bowiem zapobiec późniejszym niepowodzeniom szkolnym.

Szkolenie poświęcony zagadnieniu sensodydaktyki poszerzy Twoją wiedzę i warsztat pracy o zagadnienia związane z procesami integracji sensorycznej. Podczas szkolenia dowiesz się, jakie czynniki mogą sygnalizować występowanie zaburzeń i jak powinna przebiegać ich diagnoza. Prowadząca szkolenie Marta Koplejewska przedstawi założenia metody integracji sensorycznej, a także wiele praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw stymulujących zmysły dziecka podczas zajęć szkolnych, terapeutycznych oraz samodzielnej pracy w domu.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, wychowawców, terapeutów.

Co zyskujesz?

  • rozwiniesz i uzupełnisz wiedzę na temat procesów integracji sensorycznej
  • dowiesz się, kiedy i jak diagnozować zaburzenia integracji sensorycznej
  • poznasz praktyczne ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły
Rola sensodydaktyki w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami
Sensodydaktyka a trudności z jedzeniem
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej - kiedy zbadać i jak wygląda badanie?
Metoda integracji sensorycznej w aspekcie wybranych układów zmysłowych
Planowanie i organizowanie środowiska zajęć z sensodydaktyki
Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły
„Zwykłe” przedmioty w roli pomocy dydaktycznych

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.