Unia Europejska
Dostęp na rok -55%
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole integracyjnej

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Każdego roku rodzice dzieci z ASD w normie intelektualnej nie mogą znaleźć dla swoich dzieci dobrego miejsca w szkole. W szkołach specjalnych nie ma dla nich miejsca, a klasy specjalne dla uczniów bez ograniczeń poznawczych nadal są rzadkością. Opiekunowie pozostawieni de facto bez wyboru decydują się najczęściej na klasy integracyjne. Szybko okazuje się jednak, że idea edukacji włączającej w praktyce często jest rozwiązaniem, z którego nikt nie odnosi korzyści.

Podczas webinaru dr Marta Koplejewska przedstawi wyniki badań dotyczących jakości pracy i nauki ucznia z zaburzeniami ASD w szkole. Przytoczy również wypowiedzi rodziców i ich dzieci. Na koniec przedstawi dobre praktyki, które poprawią jakość pracy z uczniem z ASD.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, pedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów oraz psychologów.

Co zyskujesz?

  • szerzej spojrzysz na los dzieci z ASD w szkołach masowych
  • poznasz obserwacje rodziców dzieci z ASD z prób ich integracji w szkole integracyjnej
  • dowiesz się, jak przebiega praca z dzieckiem z ASD w szkole integracyjnej
  • dowiesz się, jak poprawić jakość pracy z dzieckiem z ASD
Odczucia uczniów z ASD w szkole integracyjnej
Obserwacje rodziców dzieci z ASD z prób ich integracji w szkole integracyjnej
Przebieg pracy z dzieckiem z ASD w szkole integracyjnej

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.