Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021

Uczeń z zespołem FAS – jak skutecznie z nim pracować?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Podczas szkolenia zapoznasz się ze specyfiką funkcjonowania dzieci dotkniętych zespołem FAS. Prowadząca szkolenie Joanna Nienałtowska-Padło przybliży Ci przyczyny i objawy Płodowego Zespołu Alkoholowego, a także metody pracy z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu stworzysz swoim podopiecznym dogodne warunki do nauki i dowiesz się, jak efektywnie się z nimi komunikować.

Treść szkolenia obejmuje informacje na temat przyczyn i objawów zespołu FAS w odniesieniu do fizycznego, poznawczego oraz emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka. Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz także wiele praktycznych narzędzi i wskazówek do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów.

Co zyskujesz?

  • poznasz podstawy wiedzy o Płodowym Zespole Alkoholowym
  • poznasz metody pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej z dziećmi z FAS
Wpływ alkoholu na rozwijający się płód
Nieharmonijny rozwój psychoruchowy, zaburzenia pierwotne i wtórne
Rozwój fizyczny, poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci z FASD
Wskazówki pomocne dla zrozumienia trudności dzieci z FAS/FASD
10 zasad pomocy dziecku z FAS
Trudności komunikacyjne
Specyficzne strategie postępowania
Sposoby adaptacji warunków, otoczenia, pomocy do potencjalnych możliwości ucznia

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Materiał dodatkowy - Trudności
  • Materiał dodatkowy - Skrypt
  • Materiał dodatkowy - Pomoce dla pedagogów
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.