Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
28.10.2023
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Trudne i specyficzne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Co leży u podłoża trudnych i specyficznych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu? Jakie są skuteczne strategie radzenia sobie z nimi? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W wyniku przemian w polskim systemie oświaty (edukacja włączająca) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią coraz liczniejszą grupę uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Autyzm to zaburzenia obejmujące szerokie spektrum: wśród osób nim dotkniętych znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, że większość osób z autyzmem to jednostki o ponadprzeciętnej inteligencji, posiadające wybitne zdolności, mniej mówi się zaś o zachowaniach specyficznych i trudnych, takich jak m.in. agresja i autoagresja, które występują u prawie połowy osób dotkniętych autyzmem. Zachowania trudne u uczniów ze spektrum autyzmu są najczęściej zgłaszanym problemem przez nauczycieli.

Na szkoleniu dowiesz się, jakie czynniki leżą u podłożą zachowań trudnych, specyficznych, jak zachowania te przewidywać i jak na nie reagować.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Uzyskasz informacje na temat specyfiki funkcjonowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Poznasz co leży u podłoża zachowań trudnych
 • Uzyskasz informację jak reagować na zachowania trudne i je wygaszać
Specyfika rozwojowa uczniów z autyzmem
Zachowania trudne u osób ze spektrum autyzmu
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a zachowania trudne
Opis zachowania - dzienniki obserwacji
Analiza zachowania ABC
Strategie wygaszające trudne zachowania

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Dziennik obserwacji zachowania - wzór tabeli (wersja PDF)
 • Dziennik obserwacji zachowania - wzór tabeli (wersja MS Word)
 • Analiza zachowania ABC - wzór z legendą (wzór PDF)
 • Analiza zachowania ABC - wzór z legendą (wzór MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
57
5
40
4
4
3
0
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

Slajdy, wiedza prowadzącego

Grażyna C.

wszystko - cenne wiadomości

Helena W.

Wszystkie materidly , kwestie bardzo potrzebne . Dziękuję ♥️

Joanna P.

Dużo przydatnej i wartościowej wiedzy

Iwona Z.

-

Jadwiga S.