Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
08.06.2024
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Trudne i nietypowe zachowania ucznia ze spektrum autyzmu

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Co leży u podłoża trudnych i specyficznych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu? Jakie są skuteczne strategie radzenia sobie z nimi? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W wyniku przemian w polskim systemie oświaty (edukacja włączająca) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią coraz liczniejszą grupę uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Autyzm to zaburzenia obejmujące szerokie spektrum: wśród osób nim dotkniętych znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, że większość osób z autyzmem to jednostki o ponadprzeciętnej inteligencji, posiadające wybitne zdolności, mniej mówi się zaś o zachowaniach specyficznych i trudnych, takich jak m.in. agresja i autoagresja, które występują u prawie połowy osób dotkniętych autyzmem. Zachowania trudne u uczniów ze spektrum autyzmu są najczęściej zgłaszanym problemem przez nauczycieli.

Na szkoleniu dowiesz się, jakie czynniki leżą u podłożą zachowań trudnych, specyficznych, jak zachowania te przewidywać i jak na nie reagować.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Uzyskasz informacje na temat specyfiki funkcjonowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Poznasz co leży u podłoża zachowań trudnych
 • Uzyskasz informację jak reagować na zachowania trudne i je wygaszać
Specyfika rozwojowa uczniów z autyzmem
Zachowania trudne u osób ze spektrum autyzmu
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a zachowania trudne
Opis zachowania - dzienniki obserwacji
Analiza zachowania ABC
Strategie wygaszające trudne zachowania.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Dziennik obserwacji zachowania - wzór
 • Analiza zachowania ABC - wzór
 • Podcast
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
23
5
11
4
3
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

Pani prowadząca szkolenie podała dużo ciekawych przykładów do pracy z trudnym dzieckiem.

Joanna G.

W przyszłym roku będę miała klasę 1. Wszystko jest nowe. Bardzo dziękuję za każdy przykład i.

Urszula K.

Bardzo merytoryczne wskazówki, poparte praktyką.

Grażyna S.

Fachowość, wiedza, kompetencja.

Justyna O.

Praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz uświadomienie potrzeby spokoju w obliczu sytuacji że zdenerwowanym agresywnym dzieckiem tzn mało mówię i mam spokój a postawę ciala

Marta C.