Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Statut szkoły i jego dostosowanie do przepisów prawa. Procedury w przypadku incydentów w szkole (pożar, cyberbulling, molestowanie, itd.)

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Nie ulega wątpliwości, że statut jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym każdej placówki oświatowej. Niestety, częste nowelizacje prawa i dynamiczne zmiany zachodzące w naszej rzeczywistości wymuszają liczne modyfikacje jego treści.

Aby sprostać temu zadaniu, pracownicy szkół powinni znać przepisy prawa związane ze statutem placówki oświatowej, rozumieć jego zapisy i mechanizmy dokonywania zmian, a także poprawnie odczytywać jego treść w odniesieniu do pozostałych wewnętrznych aktów prawnych.

Szkolenie autorstwa mecenasa Adama Walasa porusza wszystkie wymienione zagadnienia oraz zasady reakcji w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkolenia poznają reguły tworzenia i modyfikacji treści statutu oraz procedurę zatwierdzenia dokumentu przez organy nadzoru. Prowadzący szkolenie omówi kolejne kroki postępowania w przypadku aktów przemocy, molestowania czy prześladowania uczniów, a także incydentów takich, jak pożar czy inne wypadki losowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli oraz dyrektorów.

Co zyskujesz?

  • poznasz przepisy dotyczące formułowania zapisów statutowych i innych wewnętrznych aktów prawnych w szkole
  • poznasz procedury postępowania podczas najczęściej występujących w szkole zdarzeń
  • dowiesz się, jak prawidłowo zareagować w przypadku aktów przemocy, bullyingu itd.
Zasady tworzenia statutu
Struktura i obowiązkowe elementy statutu
Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu
Zadania organów szkoły i zespołów nauczycielskich
Procedury postępowania przy wprowadzaniu zmian
Zgłaszanie dokumentu do organu nadzoru/kuratorium
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Walas

Prawnik, przedsiębiorca, prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.