Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Skuteczna ochrona dóbr osobistych nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

W dzisiejszych czasach nauczyciele są szczególnie narażeni na naruszenia dóbr osobistych. Każdy przedstawiciel tego zawodu powinien być więc w pełni świadomy praw przysługujących mu w tym zakresie; musisz wiedzieć także, jak ich bronić. Dzięki szkoleniu mecenasa Adama Walasa poznasz metody ochrony wizerunku i środki zaradcze, jakie należy podjąć, kiedy już dojdzie do naruszenia.

Zgodnie z prawem każdy, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Prowadzący webinar zaprezentuje kolejne kroki tego procesu: z wykładu dowiesz się, jakie sytuacje noszą znamiona naruszenia dóbr osobistych nauczycieli i jakie przepisy prawne regulują kwestię ochrony wizerunku nauczycieli. Treść szkolenia obejmuje także praktyczne przykłady naruszeń dóbr osobistych, bardzo ważne dla zrozumienia omawianych zagadnień.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawców klas.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, czym są dobra osobiste
  • poznasz przepisy i orzecznictwo dotyczące ochrony dóbr osobistych nauczycieli
  • poznasz skuteczne sposoby ochrony wizerunku i dobrego imienia
  • prześledzisz drogę sądową odpowiednią dla dóbr osobistych
Dobra osobiste: definicja i przykłady
Przepisy dotyczące dóbr osobistych
Omówienie zasad i sposobów prawnej ochrony dóbr osobistych

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Walas

Prawnik, przedsiębiorca, prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.