Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Rozwijanie interakcji u dziecka z autyzmem w podejściu niedyrektywnym

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Metoda zabawy niedyrektywnej opracowana została przez V. Axline, uczennicę Carla R. Rogersa. W Polsce zabawę niedyrektywną, jako formę terapii, stosowały: Hanna Olechnowicz, Małgorzata Kościelska, Magdalena Grodzka. Metoda opiera się na dowolnej zabawie dziecka i wychodzi z założenia, że postawa szanująca i akceptująca ucznia wpływa na nawiązanie z nim emocjonalnej więzi. Zadaniem nauczyciela jest w tym wypadku wyłącznie obserwowanie, tworzenie odpowiedniej atmosfery, zapewnianie podopiecznemu poczucia akceptacji. Dziecko samo kieruje zabawą i w ten sposób wyraża siebie.

Podczas szkolenia zostanie zaprezentowane niedyrektywne podejście w pracy z dzieckiem. Ponadto prowadząca przedstawi poszczególne etapy zabawy oraz korzyści płynące ze stosowania takiej formy pracy z dzieckiem z autyzmem.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz szkolnych specjalistów pracujących z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Co zyskujesz?

  • zdobędziesz wiedzę dotyczącą podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD
  • rozwiniesz praktyczne umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem
Dlaczego zabawa to podstawa?
Jak dziecko uczy się poprzez zabawę?
Podstawy podejścia niedyrektywnego w pracy z dzieckiem
Etapy budowania interakcji w zabawie
Praca nad zachowaniami stereotypowymi

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.