Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Przepisy prawa, które musi znać każdy wychowawca

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jako pracownik placówki oświatowej z pewnością wiesz, jak wiele obowiązków i zadań stoi przed wychowawcami klas. Poza pracą dydaktyczną wychowawcy pełnią funkcje administracyjne i opiekuńcze, monitorują sytuację bytową uczniów, a w razie potrzeby organizują niezbędną pomoc. Każda z tych czynności wymaga oczywiście prowadzenia stosowanej dokumentacji, a niedopełnienie obowiązków może być opłakane w skutkach.

Uczestnicząc w webinarze poznasz pełen zakres obowiązków nauczyciela wychowawcy, określonych szczegółowo w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach MEN. Prowadzący szkolenie mecenas Adam Walas przedstawi cały obszerny materiał w jasny, uporządkowany sposób, co pomoże Ci łatwo opanować specjalistyczną wiedzę i efektownie wykorzystywać ją w praktyce.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół.

Co zyskujesz?

  • poznasz aktualne przepisy prawne dotyczące nauczycieli wychowawców
  • poznasz zakres obowiązków wychowawcy klasy
Podstawowe zadania nauczyciela wychowawcy
Obowiązki administracyjne
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pomoc materialna i socjalna
Najczęściej zaniedbywane zadania

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Walas

Prawnik, przedsiębiorca, prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.