Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
21.04.2022

Praca z uczniem z chorobą przewlekłą, np. cukrzycą i astmą

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Weź udział w webinarze Waldemara Borowskiego, by zapoznać się z różnorodnymi aspektami pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.

Uczestnicząc w szkoleniu uzyskasz szerszy wgląd w problematykę postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole. Prowadzący przedstawi podstawy prawne funkcjonowania takich dzieci w edukacji, omówi zasady współpracy szkoły i rodziców w tym zakresie. Program webinaru obejmuje ponadto prezentację form pracy oraz przepisów prawa regulujących postępowanie z uczniem z chorobą przewlekłą.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, nauczycieli i innych specjalistów (np. pedagogów) oraz rodziców.

Co zyskujesz?

  • poznasz definicję choroby przewlekłej
  • poznasz podstawy prawne edukacji dzieci z chorobą przewlekłą i obowiązki szkoły w tym zakresie
  • poznasz szczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • otrzymasz wskazówki, jak nawiązać współpracę z rodzicami dziecka z chorobą przewlekłą
Choroba przewlekła - definicja, regulacje prawne
Dziecko przewlekle chore w szkole
Współpraca z rodzicami

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.

Oceny

6
25
5
16
4
6
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

treści, przyswajalny sposób przekazu

Ewa M.

Jasność przekazu, merytoryka

Agnieszka P.

praktyczne wskazówki np jak powinoien zachowywac sie nauczyciel wobec sytuacjoi podawania leku

Katarzyna W.

Ciekawe szkolenie- garść cennych informacji o potrzebach dzieci z chorobą przewlekłą.

Monika D.

Duży obszar wiedzy i informacja o przepisach.

Jolanta M.