Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Wszystkie osoby zatrudnione w placówce oświatowej, a w szczególności nauczyciele z uwagi na specyfikę swojego zawodu są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i uczniom znajdującym się pod opieką szkoły. Dyrektor placówki oświatowej jako pracodawca zobowiązany jest dodatkowo zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady odpowiedzialności materialnej i porządkowej. Dodatkowo, omówiona zostanie specyficzna w tym zawodzie odpowiedzialność karna i dyscyplinarna. Konieczne jest także poruszenie kwestii odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody czy np. za winę w nadzorze. Podczas szkolenia kompleksowo, na przykładach zostaną omówione zagrożenia i ryzyka związane z pracą w placówkach oświatowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli oraz dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych.

Co zyskujesz?

 • dowiesz się, jak zachować się w najczęściej występujących zdarzeniach tak, by nikt nie mógł zarzucić niedopełnienia obowiązków
 • poznasz prawa cywilne i pracownicze oraz sposoby ich obrony
 • poznasz rozporządzenia nakładające na pracowników oświaty obowiązek konkretnego postępowania w określonych sytuacjach
Obowiązki wobec nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej
Wymagania BHP stawiane obiektom szkolnym, w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnym i technicznym w szkole
Przewidziane przez prawo procedury podczas wypadku nauczyciela lub innego pracownika szkoły
Przewidziane przez prawo procedury podczas wypadku ucznia
Postępowanie w najczęstszych sytuacjach
Odpowiedzialność pracownicza nauczycieli
Odpowiedzialność karna nauczycieli
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Protokół powypadkowy
 • Materiał dodatkowy - Rejestr wypadków
 • Materiał dodatkowy - Rozporządzenie
 • Materiał dodatkowy - Wyciąg z przepisów
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Walas

Prawnik, przedsiębiorca, prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.