Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021

Ocenianie szkolne. Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie poświęcone jest ocenianiu szkolnemu, to odpowiedź na pytania: czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej, motywującej; jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się; jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia; czym jest ocena szkolna, wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, osób zajmujących się ocenianiem, przygotowywaniem i ewaluacją testów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak ważne jest i jak pozytywnie stymulować nastawienie ucznia do uczenia się
  • poznasz miejsce i rolę oceniania w procesie kształcenia
  • nauczysz się budować wymagania edukacyjne
  • poznasz cele i zasadnicze elementy oceniania kształtującego
Ocenianie szkolne
Cele i rodzaje oceniania szkolnego
Formułowanie wymagań edukacyjnych jedno-, dwu- i wielopoziomowych
Kryteria oceniania
Ocenianie kształtujące – coś więcej niż samo ocenianie

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Brożek

Polonista, autor programów nauczania, ekspert CKE, IBE, współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych.