Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Adam Brożek
A. Brożek

Ocenianie szkolne. Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Szkolenie poświęcone jest ocenianiu szkolnemu, to odpowiedź na pytania: czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej, motywującej; jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się; jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia; czym jest ocena szkolna, wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, osób zajmujących się ocenianiem, przygotowywaniem i ewaluacją testów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak ważne jest i jak pozytywnie stymulować nastawienie ucznia do uczenia się
  • poznasz miejsce i rolę oceniania w procesie kształcenia
  • nauczysz się budować wymagania edukacyjne
  • poznasz cele i zasadnicze elementy oceniania kształtującego
Ocenianie szkolne
Cele i rodzaje oceniania szkolnego
Formułowanie wymagań edukacyjnych jedno-, dwu- i wielopoziomowych
Kryteria oceniania
Ocenianie kształtujące – coś więcej niż samo ocenianie

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Brożek

Polonista, autor programów nauczania, ekspert CKE, IBE, współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster