Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Adam Brożek

Adam Brożek

Polonista, autor programów nauczania, ekspert CKE, IBE, współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych.

Doświadczenie Adama Brożka w tematach związanych z szeroko rozumianą oświatą jest ogromne. Nasz trener to współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych, autor programów nauczania (m.in. dla Szkół Europejskich), podręczników oraz opracowań metodycznych, współautor podstawy programowej z języka polskiego i koncepcji zmodyfikowanej matury z tego przedmiotu.

Jest współzałożycielem Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku, a przez wiele lat pełnił funkcję krajowego koordynatora sprawdzianu szóstoklasistów.

Jego wiedza i doświadczenie wielokrotnie były doceniane przez liczne placówki i instytucje badawcze. Przez wiele lat Adam Brożek był ekspertem Centralnej Komicji Edukacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także kierownikiem krajowego zespołu ekspertów przeprowadzającego w Polsce międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS. Jest także członkiem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertem Fundacji Naukowej EvidenceInstitute, której celem jest budowanie polityki edukacyjnej i praktyki opierającej się na danych i wynikach badań.

Jego artykuły można przeczytać m.in. w czasopiśmie Polonistyka.

Doświadczenie

  • ekspert CKE i IBE
  • współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych
  • autor programów nauczania, podręczników oraz opracowań metodycznych
  • współautor podstawy programowej z języka polskiego i koncepcji zmodyfikowanej matury z tego przedmiotu
  • współzałożyciel Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku
  • ekspert Fundacji Naukowej EvidenceInstitute