Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Nowy uczeń w przedszkolu/szkole - metody diagnozy wstępnej, narzędzia

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Integracja nowych członków grup przedszkolnych lub klas szkolnych to jedno z najważniejszych zadań stojących przed wychowawcami i nauczycielami na początku roku szkolnego. Nawiązanie dobrej relacji na linii pedagog - uczeń pomoże obu stronom w skutecznej integracji i efektywnej pracy na lekcjach. Podczas szkolenia prowadzonego przez Waldemara Borowskiego dowiesz się, jak dobrze poznać nowego podopiecznego i trafnie zdiagnozować jego potrzeby oraz możliwości.

Szkolenie wyjaśni, jakie zadania ma do realizacji nauczyciel - wychowawca w obszarze nawiązywania relacji z nowo poznanym dzieckiem/uczniem. Prowadzący szkolenie wyjaśni pojęcie diagnozy wstępnej, omówi jej podstawowe metody i możliwe do zastosowania narzędzia. Podczas szkolenia dowiesz się także, jak poprawnie udokumentować przeprowadzenie diagnozy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, wychowawców oraz dyrektorów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak nawiązać relację z nowo poznanym dzieckiem/uczniem
  • poznasz pojęcie diagnozy wstępnej i jej obszary
  • poznasz narzędzia diagnozy, którymi dysponuje nauczyciel
  • otrzymasz wskazówki prowadzenia dokumentacji związanej z diagnozą
Relacja nauczyciel - uczeń
Diagnoza wstępna
Metody i narzędzia diagnozy wstępnej
Dokumentacja pracy nauczyciela związanej z diagnozowaniem dzieci/uczniów

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.