Zapraszamy do dyskusji na forum
5,4 (83)
Waldemar Borowski
W. Borowski

Nauczyciel-mediator, czyli skuteczne metody rozwiązywania problemów w szkole

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Harmonijne relacje są jednym z głównych czynników budowy dobrego klimatu społecznego. Uczestnicząc w webinarze zyskasz wiedzę na temat efektywnej komunikacji społecznej i jej rolę w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

Szkolenie wprowadzi Cię w tematykę relacji społecznych w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu relacji wychowawczych. Prowadzący omówi rolę efektywnej komunikacji i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów, pozycję nauczyciela jako mediatora oraz prawidłowe zachowanie w obliczu prowokacji, która stanowi szczególnie trudne dla nauczyciela zachowanie ucznia. Podczas webinaru dowiesz się także, jak stosować w praktyce metodę konstruktywnej konfrontacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i innych specjalistów - pedagogów szkolnych, dyrektorów itd.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, co warto wiedzieć o relacjach społecznych w szkole
  • poznasz przyczyny trudnych zachowań uczniów
  • dowiesz się, czym jest efektywna komunikacja społeczna
  • poznasz metody rozwiązywania konfliktów w szkole
  • poznasz metodę konstruktywnej konfrontacji
Relacje społeczne w szkole
Efektywna komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów
Nabywanie i doskonalenie umiejętności zadawania pytań, parafrazowania, stosowania komunikatu "ja", odzwierciedlania, udzielania informacji zwrotnych
Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole
Mediacje w szkole
Prowokacja jako szczególny rodzaj zachowań trudnych
Metoda konstruktywnej konfrontacji

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster