Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Metoda Dobrego Startu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak wspomagać rozwój psychoruchowy dzieci? W jaki sposób korygować jego zaburzenia? Jak stwarzać uczniom warunki do prawidłowego procesu uczenia się? Wykorzystując Metodę Dobrego Startu! O tym, czym ona jest i jak przy jej pomocy realizować zajęcia opowie podczas webinaru Beata Jaworska.

Metoda Dobrego Startu to metoda, w której kluczową rolę odgrywają trzy elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki, śpiewu).  Muzyka – zarówno ta odbierana biernie, jak i wzbogacona o elementy aktywne – rozwija sprawność aparatu mięśniowo-ruchowego, kształci sferę intelektualną, wpływa na poprawność wymowy, kształci uczucia wyższe (estetyczne) i pozytywnie wpływa na uspołecznianie dzieci.

Podczas szkolenia dowiesz się, czym jest wielozmysłowe poznawanie wzorów graficznych oraz liter alfabetu i cyfr, a także figur geometrycznych. Co najważniejsze, poznasz sposoby na usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, czyli integracji percepcyjno-motorycznej ważnej w procesie kształtowania u dzieci gotowości do czytania i pisania oraz liczenia.

Webinar będzie łączył elementy teoretyczne z praktyką – trenerka Beata Jaworska przedstawi zarówno strukturę zajęć opartych o Metodę Dobrego Startu, jak i pomysły oraz sposoby na realizację tego typu zajęć.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Co zyskujesz?

 • Poznasz metodę, która skierowana jest na wprowadzanie znaków graficznych, liter, cyfr
 • Poznasz sposoby na usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchoweg
 • Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić zajęcia Metodą Dobrego Startu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć
Struktura zajęć Metody Dobrego Startu
Sposoby realizacji zajęć
Publikacje o MDS

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • 0. Metoda Dobrego Startu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 • 1. konspekty MDS
 • 2. Literka D
 • 3. ZAPOZNANIE_DZIECI_Z_LITERA_a
 • 4. Scenariusz zajec Metoda Dobrego Startu „Zabawy z literka n” 2
Twoje szkolenie poprowadzi

Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trenerka.