Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Beata Jaworska

Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trenerka.

Beata Jaworska to nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a przede wszystkim praktyk z 40-letnim doświadczeniem. Na co dzień pracuje w przedszkolu w Lublinie, a dobry kontakt z najmłodszymi stanowi dla niej źródło satysfakcji i inspiracji.

Jest nie tylko nauczycielem-specjalistą, ale też dydaktykiem i trenerem szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, a uczestnicy cenią jej otwartość i komunikatywność.

Beata Jaworska jest również wykładowcą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykładowcą Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, Trenerem Umiejętności Społecznych. To autorka programu szkolenia dla opiekunów dziecięcych w żłobkach w oparciu o ustawę “żłobkową” i doradca metodyczny PCDN w Puławach.

O swojej pracy trenera mówi: Lubię dzielić się swoim doświadczeniami, gdyż nie ma większej radości dla osoby tyle lat pracującej z dziećmi niż usłyszeć, że dzięki mnie ktoś wzbogacił swoją wiedzę i wykorzystał ją w życiu zawodowym i prywatnym.

Doświadczenie

  • nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • trenerka