Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Metoda Dialogu Motywującego w pracy z uczniem niezmotywowanym

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak pomóc uczniowi, gdy brak motywacji leży u źródeł problemów wychowawczych lub staje na przeszkodzie postępom w nauce? Jednym ze skutecznych narzędzi wsparcia jest Metoda Dialogu Motywującego: forma prowadzenia rozmowy opartej na współpracy, ukierunkowanej na wzmacnianie wewnętrznej motywacji i zobowiązania do zmiany. Metoda opracowana przez profesorów psychologii z USA i Wielkiej Brytanii znalazła szerokie zastosowanie również w edukacji.

Podczas szkolenia poznasz założenia Metody Dialogu Motywującego i wyniki badań, które potwierdziły jej skuteczność. Dzięki uczestnictwu w webinarze nauczysz się także stosować technikę w praktyce nauczycielskiej. Dowiesz się, jak budować z uczniami relacje oparte na zaufaniu i jak kierować rozmową, by wzbudzić w nich autentyczną chęć zmiany zachowania.

Polecamy udział w szkoleniu także rodzicom dzieci, które wykazują problemy z motywacją: Metoda Dialogu Motywującego pomoże obu stronom w zrozumieniu istoty problemu i wypracowaniu sposobów na jego rozwiązanie.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów.

Co zyskujesz?

  • poznasz genezę i naukowe dowody skuteczności Metody Dialogu Motywującego
  • nauczysz się rozpoznawać sytuacje, w których warto wykorzystać metodę
  • dowiesz się, jak efektywnie prowadzić rozmowę z uczniem niezmotywowanym
Metoda Dialogu Motywującego jako sposób prowadzenia dialogu z dzieckiem mającym problemy wychowawcze
Geneza Metody Dialogu Motywującego
Wyniki badań ukazujące skuteczność metody
Działania stosowane w ramach Metody Dialogu Motywującego

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.