Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Matematyka i programowanie w przedszkolu – 7 pomysłów na kreowanie aktywności matematycznych i informatycznych u dzieci

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pomogą Ci rozwinąć potencjał umysłowy swoich uczniów w zakresie edukacji matematycznej i informatycznej (podstawy kodowania, algorytmika). Podczas szkolenia dowiesz się, jak dostrzec indywidualne różnice u swoich podopiecznych i wspierać ich w adekwatny sposób.

Szkolenie uczy także świadomego wykorzystania kolejnych etapów naturalnego rozwoju dziecka w procesie dydaktycznym. Prowadzący webinar Rafał Cichoń omówi podstawy kształtowania zagadnień matematycznych i informatycznych w odniesieniu do psychicznego rozwoju młodego człowieka. Treść szkolenia obejmuje także część praktyczną, a w niej przykłady zabaw i ćwiczeń matematycznych oraz wymagających myślenia komputacyjnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkolnych.

Co zyskujesz?

  • zapoznasz swoich uczniów z podstawami matematyki, kodowania i algorytmiki
  • wykorzystasz kolejne etapy naturalnego rozwoju dziecka dla zwiększenia efektywności nauczania
  • poznasz praktyczne zabawy i ćwiczenia, a także stworzysz własne materiały
  • wzbogacisz swój warsztat pracy zgodnie z podstawą programową nauczania
Rozwijanie pojęć informatycznych i matematycznych.
naliza podstawy programowej pod kątem edukacji matematycznej i informatycznej w odniesieniu do kluczowych kompetencji rozwoju dziecka
Metody rozwijania operacji umysłowych u przedszkolaków
Kreowanie aktywności informatycznych z zakresu programowania, kodowania, myślenia komputacyjnego i matematycznego
Przykłady zabaw i ćwiczeń jako aktywnych metod pracy z dziećmi

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Rafał Cichoń

Nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, pasjonat nowoczesnych technologii