Zapraszamy do dyskusji na forum
5,7 (33)
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu – jakie są obowiązki nauczyciela i jak efektywnie je realizować?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Znajomość kompetencji kluczowych w przedszkolu i proces ich kształtowania to we współczesnej edukacji wiodące zadanie każdego pedagoga. Webinar dr Marty Koplejewskiej pomoże Ci pogłębić i uzupełnić wiedzę na ten temat!

O istocie kluczowych kompetencji w edukacji mówi Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowane w Dz.U. Unii Europejskiej C189/2. Tam również znajdziemy podstawę prawną do ich ustanowienia i szczegółowe opisy każdej z ośmiu kompetencji w ich współczesnym kształcie. Podczas szkolenia prowadząca wymieni kompetencje kluczowe, wskaże cel oraz przesłanie przyświecające ustanowieniu ich zarówno jako całości, jak i każdej z osobna.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących w edukacji przedszkolnej.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, co mówią przepisy prawa nt. kompetencji kluczowych
  • poznasz kompetencje kluczowe w przedszkolu i proces ich kształtowania
  • otrzymasz ciekawe przykłady ćwiczeń, które możesz wykorzystać podczas nauki mając na uwadze kompetencje kluczowe
  • zrozumiesz istotę kompetencji kluczowych
Jak kształtować kompetencje w przedszkolu?
Przepisy prawa
Kompetencje kluczowe i ich znaczenie
Omówienie kompetencji kluczowych
Jak wspierać uczenie się kompetencji kluczowych w przedszkolu?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster