Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
24.05.2024

Koniec roku przedszkolnego - niezbędna dokumentacja wychowawcy, terapeuty

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Chcesz wiedzieć, jak, zgodnie z najnowszymi wymaganiami, zamknąć rok szkolny w przedszkolu? To szkolenie jest właśnie dla ciebie. Anna Krawczyk przedstawi podstawowe przepisy prawa oświatowego, które dyktują warunki właściwego zamknięcia roku, a także zaprezentuje niezbędne dokumenty i omówi metody, które usprawnią wypełnienie koniecznych procedur.

Szkolenie w praktycznym wymiarze. Podczas jego trwania będą omawiane niezbędne dokumenty obowiązującego wychowawcę przedszkola oraz terapeutę zawarte w przepisach prawa. Szkolenie poruszy też kwestię dokumentów, które nie są wymagane od nauczycielami w myśl przepisów prawa oświatowego. Podczas szkolenia będą poruszone różne płaszczyzny działania i tym samym dokumentacji, tj. wychowawca grupy przedszkolnej, rewalidacja (kształcenie specjalne), pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Szkolenie będzie zawierało przykłady najbardziej typowych, wymaganych od nauczyciela dokumentów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców grup przedszkolnych.

Co zyskujesz?

 • Dowiesz się, jakie dokumenty są wymagane od nauczycieli przepisami prawa
 • Otrzymasz wiedzę na temat odbiurokratyzowania szkół i placówek
 • Dowiesz się, jak tworzyć niezbędne dokumenty
 • Otrzymasz praktyczną wiedzę na temat podstaw prawnych do tworzenia niezbędnej dokumentacji
 • Otrzymasz przykładowe wzory dokumentów
Podstawy prawne dotyczące dokumentowania pracy nauczyciela
Odbiurokratyzowanie szkół i placówek
Obowiązujące dokumenty w zakresie pracy wychowawcy przedszkolnego
Obowiązujące dokumenty w zakresie prowadzonej rewalidacji (kształcenia specjalnego)
Obowiązujące dokumenty w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Omówienie najbardziej typowych dokumentów na zakończenie roku przedszkolnego

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • WOPFU - wzór
 • Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu
 • Zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa
 • Grupowy program zajęć pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Informacja dla rodziców o objęciu dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne)
 • Informacja dla rodziców o objęciu dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne)
 • Informacja dla rodziców o objęciu dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną (zajęcia logopedyczne)
 • Kontrola orzeczeń - tabelka
 • Kształcenie specjalne - informacje ogólne
 • Modyfikacje IPET - informacje ogólne
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Program pracy grupy
 • Przykładowe wnioski do dalszej pracy
 • Treść maila dot. ograniczenia biurokracji
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Krawczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Oceny

6
11
5
8
4
0
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Duże ilości praktycznych informacji, udostępnione materiały przygotowane w obrazowy i przystępny sposób

Sabina W.

Wzory dokumentów

Anna P.

Szkolenie poprowadzone merytorycznie, jasny przekaz informacji.

Lucyna M.

rzeczowe, konkretne informacje

Ewelina W.

Konkretne, wartościowe porady i możliwość dostępu do materiałów

Sylwia Z.