Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
22.09.2023

KONFERENCJA: Wyzwania, jakie czekają na dyrektorów w nowym roku szkolnym – zmiany w przepisach, zatrudnianie specjalistów, organizacja pracy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak zmiany w prawie przełożyć na działania szkoły? Jak organizować pracę swoją i zespołu pracowników?Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i dokonać selekcji CV? Zapraszamy na konferencję dla dyrektorów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkania Magdalena Mazur i Halina Firlit przedstawią od strony praktycznej obowiązków dyrektora wynikające ze zmieniających się przepisów. Zapoznają uczestników z zasadami zatrudniania specjalistów (pod kątem kwalifikacji i predyspozycji osobowości, umiejętności pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. przepisów prawa), efektywnymi metodami organizacji pracy własnej i sposobami reagowania na sytuacje kryzysowe.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak poradzić sobie z wyzwaniami w nowym roku szkolnym, jak przełożyć zmiany w przepisach na praktyczne działania własne i szkoły, zapraszamy na konferencję. Pomoże Ci ona praktycznie przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, do organizacji pracy własnej i innych. Prowadzące podpowiedzą Ci, jak w praktyce planować, organizować, przyjmować do pracy i znaleźć czas dla siebie i rodziny.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, nauczycieli, wychowawców.

Co zyskujesz?

 • Dowiesz się, jak praktycznie przełożyć zmiany w prawie na działania szkoły
 • Dowiesz się, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i dokonać selekcji CV, by zatrudnić najlepiej
 • Otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą zadań i obowiązków dyrektora oraz kwalifikacji nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów
Najnowsze zmiany w przepisach prawa i przełożenie na praktykę szkolną.
Obowiązki dyrektora we wrześniu i w kolejnych miesiącach.
Omówienie wyzwań w w nowym roku, na podstawie zmian w prawie.
Reagowanie na sytuacje kryzysowe i radzenie sobie z nimi.
Kwalifikacje nauczycieli - na co zwrócić uwagę.
Kwalifikacje specjalistów w praktyce szkolnej.
Jak przygotować się do analizy CV oraz rozmów kwalifikacyjnych.
Jak organizować swoją pracę i zespołu pracowników.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Praktyczne spojrzenie na zadania pedagoga specjalnego w szkole w świetle aktualnych przepisów
 • Wyznania, jakie czekają na dyrektorów w nowym roku szkolnym - zmiany w przepisach, zatrudnianie specjalistów, organizacja pracy
 • Pismo zapraszające rodziców na spotkanie zespołu
 • Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną
 • Karta indywidualnych potrzeb ucznia
 • Plan Działań Wspierających
 • Arkusz obserwacyjny ucznia (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne)
 • Arkusz obserwacyjny ucznia (zajęcia rewalidacji indywidualnej)
 • Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia przez nauczyciela
 • Opinia o sytuacji dydaktyczsnej i wychowawczej dziecka lub ucznia
 • Wyciąg KN – Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 – na dzień 31 września 2022 r.
 • Wyciąg ZKN – Dz. U. z 2022 r poz. 1730 oraz z 2023 r. poz. 1672 – stan prawny na dzień 14 września 2023 r.
 • Karta obowiązkowych oraz dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela
Twoje szkolenie poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.

Oceny

6
10
5
6
4
0
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Przekaz informacji

Małgorzata D.

Informacje na temat aktualnego awansu zawodowego najbardziej mi się podobały.

ANETA R.

bieżące odpowiedzi na problemy z czatu

BogumiłaB R.

zwarty przekaz

Joanna S.

Super.

Marzanna B.