Zapraszamy do dyskusji na forum
5,6 (95)
Marcelina Wnęk
M. Wnęk

Kompetencje przyszłości: jak rozwijać myślenie krytyczne u ucznia?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Weź udział w webinarze, by nabrać krytycznego podejścia do otaczającej nas rzeczywistości i przygotować się do umiejętnego kształtowania świadomych, odpowiedzialnych postaw wśród młodych ludzi!

Szkolenie zawiera kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować światopogląd świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli. W obliczu współczesnej wszechdostępności informacji niezwykle istotne są umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem, a także również odsiewania prawdy od fałszu, wiadomości istotnych od niepotrzebnych. Staje się to jednym z wielu warunków zachowania zdrowia psychicznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, pedagogów, psychologów.

Co zyskujesz?

  • poznasz dekalog krytycznego myślenia wraz z praktycznymi pomysłami na jego wdrożenie
  • dowiesz się, jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój
  • dowiesz się, jak wykorzystywać prawidłowości rozwoju moralnego w motywowaniu dzieci i młodzieży do selekcjonowania informacji i świadomego wyboru jakościowych źródeł
  • dowiesz się, jak realizować podstawę programową w zakresie rozwijania umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania
Po co nam krytyczne myślenie?
Neurobiologiczne podłoże rozwoju krytycznego myślenia
Poziomy rozwoju moralnego a motywacja do poszukiwania prawdy
Trening Wnioskowania Moralnego
Dekalog krytycznego myślenia

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster