Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
04.01.2023

Jak zorganizować zajęcia rewalidacyjne w szkole? Krok po kroku

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Uczestnicząc w szkoleniu zapoznasz się z zasadami planowania, realizowania i dokumentowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia w przedszkolu i szkole.

Szkolenie poświęcone jest tematyce organizacji zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wiadomości zdobyte podczas spotkania pomogą Ci prowadzić zajęcia w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych swoich podopiecznych, w zgodności z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Prowadząca omówi także zasady prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli, pedagogów i kadry zarządzającej.

Co zyskujesz?

 • wzbogacisz wiedzę dotyczącą planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • udoskonalisz umiejętność prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia
 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące omawianego tematu w najbardziej aktualnym brzmieniu
 • usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne
Organizacja kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
Zajęcia rewalidacyjne – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć
Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej
Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Szkolenie w formie podcastu
 • Przykładowy program zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Oceny

6
129
5
41
4
4
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Bardzo dobry wykład

Ryszard F.

Rewelacyjne szkolenie, mnóstwo wskazówek i praktycznej wiedzy

Iwona J.

Rzetelny przekaz informacji.

Barbara R.

Uporządkowana wiedza dotycząca dokumentacji.

Joanna H.

Rzeczowość, podstawy prawne, praktyczne porady, przystępność

Jolanta Ż.