Zapraszamy do dyskusji na forum
5,9 (62)
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

Jak zaplanować zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Zapoznaj się z zasadami planowania, realizowania i dokumentowania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole na webinarze dr Amelii Dziurdy-Multan!

Uczestnicząc w szkoleniu wzbogacisz swoją wiedzę na temat planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadząca omówi zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Webinar pozwoli Ci także usystematyzować wiedzę na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli i szkół, pedagogów i członków kadr zarządzających.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, w jaki sposób planować, prowadzić i dokumentować zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
  • udoskonalisz umiejętność redagowania programu zajęć rewalidacyjnych
  • nauczysz się przygotować ocenę efektywności zajęć rewalidacyjnych
Organizacja kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
Zajęcia rewalidacyjne – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć
Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej
Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
  • Przykładowy program zajęć rewalidacyjnych
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster