Zapraszamy do dyskusji na forum
5,6 (98)
Marcelina Wnęk
M. Wnęk

Jak w praktyce kształtować kompetencje kluczowe wśród uczniów?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Szkolenie Marceliny Wnęk zwiększy Twoją wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania kompetencji kluczowych w życiu współczesnego młodego człowieka i sposobów na ich rozwijanie.

Dzięki webinarowi dowiesz się, dlaczego warto i w jaki sposób organizować zajęcia szkolne tak, by pomóc młodym ludziom odnaleźć się we współczesnym - wielokulturowym, nowoczesnym, pluralistycznym moralnie, zdigitalizowanym - świecie oraz na rynku pracy z wykorzystaniem kluczowych kompetencji.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • poznasz faktyczną wartość kompetencji kluczowych dla życia i rozwoju współczesnego człowieka
  • dowiesz się, jak rozwijać kompetencje kluczowe wykorzystując warunki szkolne
  • przygotujesz zestaw pomysłów na interesujące lekcje wychowawcze dotyczące kompetencji kluczowych
Kompetencje kluczowe w praktyce pozaszkolnej
Wykorzystanie codziennych sytuacji szkolnych do kształtowania wybranych kompetencji kluczowych
Pomysły na ciekawe i praktyczne lekcje wychowawcze

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster