Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jako opiekun młodych ludzi z trudnościami w funkcjonowaniu z pewnością wiesz, jak różnorodne formy przybierają owe trudności i jak wiele czynników – od zaburzeń rozwojowych po uwarunkowania rodzinne – może przesądzić o ich wystąpieniu. Szkolenie Joanny Nienałtowskiej-Padło pomoże Ci w indywidualnej pracy z trudnymi uczniami: dzięki webinarowi pogłębisz swoją wiedzę na temat źródeł problemów wychowawczych i łatwiej rozpoznasz je w indywidualnej pracy z podopiecznymi.

Zdiagnozowanie przyczyny problemów jest pierwszym, niezbędnym krokiem do ich rozwiązania. Prowadząca szkolenie zaprezentuje praktyczne metody pracy wychowawczej z trudnymi uczniami. Dowiesz się także, jak duży wpływ na zachowania dzieci i młodzieży ma postawa nauczyciela: dzięki udzielanemu przez Ciebie realnemu wsparciu i prawidłowej reakcji na sytuacje kryzysowe współpraca obu stron może stać się znacznie łatwiejsza!

Szkolenie przeznaczone jest dla: pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Co zyskujesz?

  • zapoznasz się z tematyką zachowań destrukcyjnych
  • dowiesz się, jak wspierać dzieci i młodzież z zaburzeniami behawioralno-emocjonalnymi w nauce oraz codziennym funkcjonowaniu
  • dowiesz się, jak prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach
Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo
Przyczyny wewnętrznych i środowiskowych trudności wychowawczych
Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji
Dysfunkcje w rodzinie, trudności edukacyjne i zaburzenia rozwojowe jako źródła problemów wychowawczych
Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami
Interwencje na poziomie czynników mających źródło w dziecku, w szkole oraz na poziomie interakcji nauczyciel-uczeń
Wpływ postawy nauczyciela-wychowawcy na zachowania destrukcyjne

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Materiał dodatkowy - Skrypt
  • Materiał dodatkowy - Bibliografia
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.