Zapraszamy do dyskusji na forum
5,6 (92)
Anna Życka
A. Życka

Jak tworzyć proste quizy i gry dydaktyczne na lekcje?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak wzbogacić swój warsztat pracy? Jak w prosty sposób tworzyć testy, quizy, krzyżówki, mapy myśli, proste gry edukacyjne, które uatrakcyjnią Twoje zajęcia? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru Anny Życkiej.

 Uczenie się to wysiłek i zaangażowanie uczącego się. Sposobem na zaangażowanie uczniów może być stosowanie w procesie uczenia quizów i gier dydaktycznych. Gra dydaktyczna to wspaniała metoda nauczania wykorzystująca grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Stosowanie na lekcjach metody gier dydaktycznych przynosi szereg korzyści, należą do nich między innych:

 • zwiększone zaangażowanie uczniów,

 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności,

 • zwiększenie efektywności uczenia się,

 • rozwijanie umiejętności współpracy.

Wprowadzając na lekcje gry dydaktyczne jako metodę aktywizującą możemy z powodzeniem włączyć do nich narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Podczas szkolenia poznasz aplikacje do tworzenia testów, quizów czy gier i dowiesz się, jak z nich korzystać. Pomoże Ci to przygotować atrakcyjne materiały, które zwiększą atrakcyjność zajęć i poprawią zaangażowanie uczniów.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Co zyskujesz?

 • Zapoznasz się z podstawowymi aplikacjami wspomagającymi pracę nauczyciela
 • Zapoznasz się z ciekawymi zasobami edukacyjnymi
 • Dowiesz się, jak wykorzystać poznane aplikacje do tworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjnych takich jak: testy, quizy, krzyżówki, mapy myśli, proste gry edukacyjne
 • Wzbogacisz swój warsztat pracy
Tworzenie różnego typu gier i quizów w aplikacji LearningApps
Aplikacje do tworzenia quizów online (np. Quizizz)
Tworzenie chmur wyrazowych, map myśli
Tworzenie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych wspomagających nauczyciela na lekcji: powtórki, sprawdziany i zadania domowe

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacje ze szkolenia
 • Instrukcje do narzędzi
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Życka

Nauczycielka, germanistka, trenerka i egzaminatorka TELC.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster