Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%
Aktualizacja
28.08.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Jak przygotować się do pracy z uczniem z autyzmem lub zespołem Aspergera?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Jak skutecznie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu? Jak zorganizować warunki do nauki dla ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera? Jakie przepisy warto znać? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru Marty Koplejewskiej.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele uzyskają informacje dotyczące przepisów prawa: podstaw prawnych dotyczących osób ze spektrum autyzmu oraz form realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób dostosować warunki nauczania ucznia, tak, by umożliwić mu zdobywanie wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia. Prowadząca przedstawi także praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi, w tym warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności oraz organizację systemów motywacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Co zyskujesz?

  • Poznasz charakterystyczne trudności uczniów ze spektrum autyzmu
  • Uzyskasz informacje, jak można dostosować zajęcia do potrzeb uczniów
  • Nauczysz się, jak planować pracę z dzieckiem
  • Poznasz odpowiednie narzędzia pracy
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki
Podstawy prawne dotyczące osób ze spektrum autyzmu
Formy realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Organizacja warunków nauki dla ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera
Indywidualizacja pracy, programy nauczania, ocena zachowania
Dostosowanie edukacyjne - praktyczne wskazówki
Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności
Organizacja systemów motywacji dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.

Oceny

6
32
5
19
4
0
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ZA osoby prowadzącej, przykłady zachowań dzieci i sposoby pomocy DZIĘKUJĘ!

Anna S.

Najbardziej mi się podobało - Ilustrowanie wiadomości teoretycznych praktycznymi przykładami opartymi na doświadczeniach prowadzącej.

Katarzyna S.

Sposób przekazania informacji

Dorota B.

Rzetelność, skrótowość najważniejszych kwestii, konkretne przykłady

Barbara K.

Bardzo ciekawy sposób przekazania konkretnych informacji. Najlepsze szkolenie, w jakim brałam ostatnio udział.

Ewa S.