Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
31.01.2024
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Jak pomóc uczniowi ze spektrum autyzmu pokonać trudności w nauce?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak pracować z uczniem ze spektrum? Jak dostosować warunki kształcenia do jego funkcjonowania? Jak pomóc mu pokonać trudności z nauce? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy - zapraszamy!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnymi sposobami pracy z uczniami z ASD, zarówno podczas zajęć edukacyjnych, jak i terapeutycznych.

Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią bardzo zróżnicowaną wewnętrznie grupę. W spektrum znajdują się zarówno osoby „wysokofunkcjonujące”- sprawnie posługujące się mową, posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową, jak również osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające trudności w uczeniu się, nabywaniu podstawowych kompetencji, funkcjonujące na pograniczu lub poniżej tzw. normy intelektualnej. Jak pomóc uczniom z ASD pokonać trudności w uczeniu się, jak stymulować ich rozwój? Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedź podczas szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli prowadzących lekcje poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących w szkole masowej, w której uczą się uczniowie ze spektrum autyzmu.

Co zyskujesz?

 • wzbogacisz wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu
 • udoskonalisz umiejętność indywidualizacji kształcenia wobec uczniów ze spektrum autyzmu
 • poznasz obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • dowiesz się, co leży u podłoża trudności ucznia z ASD w nabywaniu podstawowych technik szkolnych
 • dowiesz się, jakie ćwiczenia wykorzystywać w terapii dziecka z ASD
Zaburzenia ze spektrum autyzmu a proces uczenia się
Zaburzenia przetwarzanie sensorycznego u uczniów ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie szkolne
Indywidualizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu – strategie działania
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych w terapii dziecka z ASD

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Indywidualizacja procesu kształcenia z podziałem na przedmioty
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
58
5
42
4
5
3
1
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

wskazywanie konkretnych przykładów rozwiązań i postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu

Monika T.

Najbardziej podobało mi się szeroki zakres wiedzy, który będzie dla mnie pomocny w pracy oraz informacja o możliwości orzekania przez PPP o ASD nie wykluczając specyficznych trudności w uczeniu się (myślę akurat o dyskalkulii).

Błażej S.

Bardzo cenna informacja.

Irena K.

Duża ilość rzetelnie przedstawionej wiedzy

Marzena P.

Cudowne usystematyzowanie , przypomnienie a nawet nowe informacje na temat uczniów z autyzmem.

Aldona W.