Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Adam Brożek
A. Brożek

Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Część pierwsza szkolenia poświęcona jest ocenianiu szkolnemu, to odpowiedź na pytania: czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej, motywującej; jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się; jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia; czym jest ocena szkolna, wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli.

Co zyskujesz?

  • zrozumiesz, jak ważne jest, aby pozytywnie stymulować nastawienie ucznia do uczenia się
  • dowiesz się, jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia
  • nauczysz się, jak budować wymagania edukacyjne
  • poznasz cele i zasadnicze elementy oceniania kształtującego
Ocenianie szkolne
Cele i rodzaje oceniania szkolnego
Formułowanie wymagań edukacyjnych jedno-, dwu- i wielopoziomowych
Kryteria oceniania
Ocenianie kształtujące - coś więcej niż samo ocenianie

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiał dodatkowy - Wymagania edukacyjne
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Brożek

Polonista, autor programów nauczania, ekspert CKE, IBE, współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster