Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021

Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Część pierwsza szkolenia poświęcona jest ocenianiu szkolnemu, to odpowiedź na pytania: czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej, motywującej; jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się; jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia; czym jest ocena szkolna, wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli.

Co zyskujesz?

  • zrozumiesz, jak ważne jest, aby pozytywnie stymulować nastawienie ucznia do uczenia się
  • dowiesz się, jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia
  • nauczysz się, jak budować wymagania edukacyjne
  • poznasz cele i zasadnicze elementy oceniania kształtującego
Ocenianie szkolne
Cele i rodzaje oceniania szkolnego
Formułowanie wymagań edukacyjnych jedno-, dwu- i wielopoziomowych
Kryteria oceniania
Ocenianie kształtujące - coś więcej niż samo ocenianie

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiał dodatkowy - Wymagania edukacyjne
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Brożek

Polonista, autor programów nauczania, ekspert CKE, IBE, współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych.