Zapraszamy do dyskusji na forum
5,7 (87)
Marcelina Wnęk
M. Wnęk

Jak mówić, by inni słuchali - zasady, które sprawdzą się w pracy kazdego nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Poznaj skuteczne techniki komunikacyjne i angażujące metody prowadzenia lekcji oraz rozmowy, wykorzystujące najnowsze odkrycia neurodydaktyki.

Webinar dotyka ważnego tematu komunikacji między nauczycielami a uczniami - nie tylko w kontekście budowania relacji i autorytetu, ale również samego nauczania. Podczas szkolenia dowiesz się, jak mówić, by skupiać uwagę i facylitować procesy uczenia się.

Biorąc udział w webinarze podniesiesz swoje kompetencje społeczne i zawodowe: dzięki zdobytej wiedzy nauczysz się budować dobre relacje z innymi i wywierać wpływ na otoczenie w sposób sprzyjający wzajemnemu zrozumieniu. Prowadząca pokaże Ci, jak skutecznie komunikować się z uczniami i mieć pewność, że są obecni na lekcji nie tylko ciałem!

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych osób.

Co zyskujesz?

 • zrozumiesz, na czym polega proces nauczania
 • nauczysz się niwelować bariery komunikacyjne
 • poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów
 • otrzymasz narzędzia, dzięki którym lepiej dostosujesz metody pracy do potrzeb uczniów
Działanie układu nerwowego a komunikacja
Proces komunikacji i szumy komunikacyjne
Neuroprzekaźniki a siła komunikatu
Uniwersalne projektowanie
Komunikacja pozawerbalna
Do poczytania

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Materiały ze szkolenia
 • Test inteligencji wielorakiej
 • Test na style uczenia się
 • Test uszy
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster