Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
23.11.2023
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jakie są potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia z ASD? Jak indywidualizować pracę z uczniem z autyzmem? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W wyniku przemian w polskim systemie oświaty (edukacja włączająca) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, stanowią coraz większą grupę uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Uczniowie z całościowym zaburzeniem rozwoju stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. W spektrum znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- sprawnie posługujące się mową, posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

Zadaniem współczesnej szkoły jest dostosowanie procesu kształcenia do rozpoznanych u ucznia potrzeb. Podczas szkolenia prowadząca opowie, jak powinna wyglądać organizacja pracy i jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, by umożliwić im optymalny rozwój. Uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać ucznia z ASD na lekcji, jak dostosowywać wymagania edukacyjne, jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z ASD.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów.

Co zyskujesz?

  • uzyskasz informacje na temat specyfiki funkcjonowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • zyskasz wiedzę na temat pracy z uczniami z autyzmem
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania
Autyzm – diagnoza.
Autyzm a Zespół Aspergera.
Uczeń z ASD w klasie – jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
Indywidualizacja w teorii i praktyce.
Indywidualizacja pracy z uczniem z autyzmem.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z autyzmem.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
65
5
34
4
2
3
0
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Przygotowanie prowadzącej

Agnieszka W.

Bardzo viekawe i przydatne wiadomosci

Jolanta S.

Spokój i merytoryczne podejście do tematu.

Aleksandra K.

informacje o sposobach pomocy ppp

Ilona S.

Konkretne przykłady i propozycje do pracy

Monika R.