Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jakie są potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia z ASD? Jak indywidualizować pracę z uczniem z autyzmem? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W wyniku przemian w polskim systemie oświaty (edukacja włączająca) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, stanowią coraz większą grupę uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Uczniowie z całościowym zaburzeniem rozwoju stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. W spektrum znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- sprawnie posługujące się mową, posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

Zadaniem współczesnej szkoły jest dostosowanie procesu kształcenia do rozpoznanych u ucznia potrzeb. Podczas szkolenia prowadząca opowie, jak powinna wyglądać organizacja pracy i jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, by umożliwić im optymalny rozwój. Uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać ucznia z ASD na lekcji, jak dostosowywać wymagania edukacyjne, jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z ASD.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów.

Co zyskujesz?

  • uzyskasz informacje na temat specyfiki funkcjonowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • zyskasz wiedzę na temat pracy z uczniami z autyzmem
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania
Autyzm – diagnoza.
Autyzm a Zespół Aspergera.
Uczeń z ASD w klasie – jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
Indywidualizacja w teorii i praktyce.
Indywidualizacja pracy z uczniem z autyzmem.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z autyzmem.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
70
5
59
4
5
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

Ciekawy sposób przekazu informacji, dokładne wyjasnienia.

Aneta B.

Całe szkolenie mi się podobało

Lucyna S.

-

Joanna W.

Zrealizowane treści oraz sposób ich przekazania.

Izabela R.

Merytoryka, praktyczność

Barbara P.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster